Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Centrum


Fonds voor promotiestudie

Financiering

Toen Jan van Helden in oktober 2013 als predikant in Amsterdam-Centrum begon, was er direct al het plan om na enige tijd een promotiestudie te beginnen en in januari 2018 is dat voornemen gerealiseerd. Het idee was dat er een fonds gevonden zou worden om die studie (mede) te bekostigen. Dat blijkt in de praktijk toch niet zo eenvoudig. Omdat de gemeente niet in staat is deze studie zelf te betalen, hoe graag ze dat ook zou willen, is fondswerving gestart.

Er is met Jan afgesproken dat hij 40% van zijn tijd besteedt aan de promotiestudie, en 60% aan de gemeente. De gemeente blijft Jan voor 70% bekostigen en betaalt dus 10% (of zo u wilt: een kwart) mee aan de promotiestudie. Voor de resterende 30% doen wij een beroep op belangstellenden uit kerkelijke kring. Op u dus! Die 30% betekent dat wij voor ca. €22.000 per jaar donaties nodig hebben, naar verwachting voor drie jaar. Als we hiervoor een groepje supporters kunnen vinden, vallen de lasten per persoon nog wel mee!

U kunt zich aanmelden via promotiefonds.vanhelden@gmail.com. Ook voor vragen kunt u daar uiteraard terecht. Er is een aparte bankrekening voor dit fonds geopend: NL03 INGB 000 8080 551 t.n.v. Promotiefonds NGK Amsterdam-Centrum; omdat het fonds onderdeel is van de NGK Amsterdam-Centrum zijn giften fiscaal aftrekbaar. Deelnemers aan het fonds zullen een financiële verantwoording ontvangen.

De studie, uitgebreid beschreven door Jan zelf, wordt gedaan bij prof. dr. Kees van der Kooi en prof. dr. Mattias Smalbrugge aan de theologische faculteit van de VU.

Jan is afgestudeerd in de filosofie en in de theologie, beide aan de VU in Amsterdam.