Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Centrum


Promotiestudie

Promotie

Onze predikant, Jan van Helden, is in januari 2018 begonnen aan een promotiestudie over het werk van de Geest in de West-Europese cultuur.

Veel van wat er in West-Europa is voortgebracht aan rechten voor de mens, democratie, gelijkheid, zorg voor het zwakke, solidariteit, heeft zijn wortels in het christelijk geloof. Tegelijkertijd lijken die waarden het christelijk geloof niet langer nodig te hebben. Ze lijken gegrond in ons mens-zijn als zodanig. Deze humanisering, hoe zegenrijk ook, roept vragen op over de relevantie van het christelijk geloof, zowel binnen als buiten de kerk.

Klassiek gereformeerde leerstukken zoals zonde en verzoening komen onder druk te staan. De vraag is, hoe moeten we naar deze historische ontwikkeling in Europa kijken? Hebben we hier te maken met vruchten van de heilige Geest? Zo ja, wat betekent dat voor het verstaan van ons geloof? Zo nee, hoe kan die zegenrijke humanisering dan worden verklaard? Of is deze humanisering toch niet zegenrijk?

Jan gaat dit vraagstuk benaderen vanuit de systematische theologie (de dogmatiek), op zoek naar theologische regels omtrent het werk van de Geest in onze West-Europese cultuur. Het doel is om ons te laten zien wat het betekent om in Jezus te geloven, te volgen, en van hem te getuigen in een humanistische context.

De studie, uitgebreid beschreven door Jan zelf, wordt gedaan bij prof. dr. Kees van der Kooi en prof dr. Mattias Smalbrugge aan de theologische faculteit van de VU. Om een deel van de kosten van de studie te dekken is een fonds ingesteld.

Jan is afgestudeerd in de filosofie en in de theologie, beide aan de VU in Amsterdam.
Jan van Helden (*1979) is getrouwd; zijn vrouw en hij hebben vijf kinderen, ze wonen in Amsterdam.